SROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ LITÉ ZINKOVÉ SLITINY S DALŠÍMI KOVY

Mezní pevnost v tahu (%) Vrubová houževnatost (%) Tvrdost (%) width=

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ZINKOVÉ SLITINY ZAMAK 2

Měrná váha - cca 7 g/cm3
Bod tání - cca 380°C
Pevnost v tahu - cca 350 MPa
Tažnost - cca 3%
Tvrdost - cca 100 HB

Specifikace - těžký neželezný kov, korozivzdorný v prostředí slabě kyselém i zásaditém, snadno obrobitelný, leštitelný, charakterem podobný šedé litině.

TYPICKÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ

 • 2% Al
 • 2% Cu
 • 0,04% Mg
 • 0,07% Fe
 • 0,004% Pb+Sn+Cd
 • zbytek Zn

MATERIÁL

 • zinkové slitiny "ZAMAK2"
 • Z 430 (ZnAl4Cu3)
 • Z 400 a Z 410 (na přání)

DALŠÍ MOŽNÉ MATERIÁLY

 • cín a a jeho slitiny
 • olovo a jeho slitiny
 • bílé kovy (Sn / Sb / Pb)